Uranprodukter

Förutom att tillverka färdiga bränslepatroner åt kunder med, BWR-, PWR- eller VVER-reaktorer så producerar Westinghouse fabrik i Västerås även halvfabricerade uranprodukter åt olika andra bränsleproducenter. Det vanligaste är anrikat urandioxidpulver men även granulat och kuts.

Hur gör vi uranpulver, granulat och kutsar?

Westinghouse kunder köper in och levererar färdiganrikat uranhexafluorid (UF6) till fabriken i Västerås. Anrikningen på uranet, dvs hur stor andel av den klyvningsbara isotopen uran-235 (235U), får max vara på 5% (för att vara exakt 4,95%) när det kommer till fabriken. Vanligtvis är nivån på 3-5%. UF6 värms sedan upp och omvandlas till en gas som via en precipitationsprocess omvandlas till urandioxidpulver (UO2). UO2 siktas och blandas för att få efterfrågat resultat på pulvret. Urandioxidpulvret kan granuleras som en produkt eller eller pressas till kutsar. Det absolut vanligaste i fabriken är att urandioxidpulvret pressas till kutsar på ca 1x0,8 cm som sedan matas in i bränslestavar som sedan sätts ihop till olika typer av bränslepatroner.