Innovationer som driver vår planet

Med innovativa lösningar som möjliggör energisäkerhet runt om i världen utvecklar Westinghouse kärnkraftsindustrin för att forma morgondagens energi. Vi utvecklar säker kärnkraft, från mikroreaktorer, SMR och stora reaktorer till avvancerat kärnbränsle, AI och maskininlärning. Våra innovationer hjälper samhällen och länder över hela världen att uppnå sina unika mål för ren energi och minskade koldioxidutsläpp.

Med blicken på framtiden är vi med och formar morgondagens koldioxidfria energilösningar.