Oförstörande provning (OFP)

WesDyne Sweden AB är ett dotterbolag till Westinghouse Electric Sweden som erbjuder produkter och tjänster inom oförstörande provningsteknik.

Som kärnkraftsindustrins pålitliga partner i mer än fyra decennier hanterar WesDyne även de svåraste OFP-utmaningarna med skräddarsydda lösningar som är säkra, effektiva och kostnadseffektiva. Vår innovativa, avancerade teknik har gett WesDyne världsomspännande erkännande som leverantör av inspektionstjänster och OFP-produkter för reaktortank, rörledningar och relaterade system.

Vår expertis sträcker sig bortom kärnkraft. Många branscher säkerställer säkerhet och tillförlitlighet genom att använda våra OFP-produkter överallt där oförstörande testmetoder krävs. Företag som kärnkraft och fossila bränslen räknar med WesDyne för alla aspekter av fjärr- och mekaniserade inspektioner, såsom automatiserade inspektionstjänster för turbingeneratorer.

Våra branschcertifierade OFP-specialister erbjuder ett brett spektrum av förmågo; från att analysera problem och generera lösningar till att utveckla och tillverka OFP-inspektionssystem för att utföra inspektioner på plats.

Med vårt kompetenscentrum i Sverige är WesDyne positionerat för att utnyttja vår globala expertis för att lokalt leverera anpassade, integrerade, nyckelfärdiga OFP-produkter och tjänster. För mer information om hur våra skräddarsydda lösningar kan gynna dina inspektionsutmaningar, ring oss på +46 8 630 8100.

LÄS MER