Ingenjörstjänster

Westinghouse hjälper dig förbättra tillgängligheten och tillförlitligheten i dina anläggningar samtidigt som du upprätthåller lagefterlevnad, förlänger anläggningens livslängd och minskar drifts- och underhållskostnaderna.

Våra ingenjörstjänster omfattar att utföra kritiska anläggningsanalyser med de modernaste koderna och analysmetoderna och komponenterna, strukturella och termisk-hydrauliska beräkningar och probabilistisk riskanalys; och behandlar brandskydd, strålskydd och miljöfrågor. Vi erbjuder också flertalet program relaterade till marginalhantering, uppgradering, förenkling av anläggningar, uppgraderingar av anläggningsutrustning, reseminskning, optimering av tekniska specifikationer samt hantering av lagefterlevnad.

Probalistisk riskanalys

I takt med att kraftproduktionsindustrin fortsätter att utvecklas är anläggningssäkerhet en nödvändig konstant. Våra probabilistiska riskbedömningar (PRA) / probabilistiska säkerhetsbedömningar (PSA) går utöver säkerhet för att sänka driftskostnaderna genom ett hållbart och tillförlitligt tillvägagångssätt.

Optimering av applikationer både under produktion och under avställning ger allmännyttiga företag omfattande riskreduceringslösningar, med stöd av våra beprövade PRA- och PSA-modeller som samlar in ovärderlig riskinformation.

Bränsletekniska ingenjörstjänster

Westinghouse fuel engineering services inkluderar en robust uppsättning verktyg som är integrerade i de licensierade metoderna för att effektivt leverera produkter och tjänster till våra bwr-kunder.