Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Westinghouse se zavazuje podnikat eticky a čestně a v souladu s platnými zákony a předpisy. To zahrnuje dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.

Pod pojmem „Westinghouse“ rozumíme společně a nerozdílně společnosti Westinghouse Electric Company LLC, Westinghouse Electric UK Holdings Limited, jejich plně vlastněné nebo řízené dceřiné společnosti, přidružené společnosti a společné podniky a všechny organizační jednotky, které vlastní, řídí nebo jim podléhají, a jejich vrcholové vedení kdekoli na světě.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů online se vztahuje na osobní údaje, které získáváme prostřednictvím webových stránek společnosti Westinghouse, včetně stránek westinghousenuclear.com a dalších externích webových stránek společnosti Westinghouse, které odkazují na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů online, včetně portálu Pracovní příležitosti („webové stránky“).

Cílem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů online je informovat vás o typech osobních údajů, které získáváme prostřednictvím webových stránek, o tom, jak tyto osobní údaje můžeme používat, s kým je můžeme sdílet a jak můžete uplatnit svá práva týkající se zpracování osobních údajů.

Osobními údaji“ se rozumí informace, které identifikují fyzickou osobu nebo se jí týkají a které buď identifikují fyzickou osobu, nebo je lze zkombinovat s jinými údaji, které máme k dispozici nebo jsou snadno dostupné, aby bylo možné fyzickou osobu (přímo či nepřímo) identifikovat, jako je jméno, e-mailová adresa a telefonní čísla, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Přečtěte si prosím pečlivě toto Prohlášení o ochraně osobních údajů online. Máte-li další dotazy, kontaktujte nás.

Kliknutím na jeden z níže uvedených odkazů přejdete do uvedené sekce:

 1. Osobní údaje, které zpracováváme
 2. Soubory cookie, analýzy, nástroje pro sledování, moduly plug-in pro sociální sítě
 3. Jak používáme osobní údaje
 4. Jak sdílíme osobní údaje
 5. Mezinárodní přenosy údajů
 6. Uchovávání osobních údajů
 7. Zabezpečení osobních údajů
 8. Jaká práva máte ve vztahu ke svým osobním údajům
 9. Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů online
 10. Kdo je odpovědný a jak nás můžete kontaktovat

 

1. Osobní údaje, které zpracováváme

Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme a zpracováváme různé osobní údaje, a to následovně:

A. Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek nebo se zaregistrujete do našich zpravodajů nebo blogů, musíte poskytnout některé osobní údaje, včetně:

 • identifikační a kontaktní údaje (jako je jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a poštovní adresa) na vás nebo jiné osoby (např. ředitelé ve vaší společnosti);
 • informace o zaměstnání (jako je pracovní pozice, divize a zaměstnavatel);
 • některé demografické údaje, jako je občanství;
 • informace použité k vytvoření vašeho online účtu (například uživatelské jméno, heslo);
 • další informace, které nám můžete poskytnout prostřednictvím funkce „kontaktujte nás“.

B. U zákazníků, kteří se účastní našich školení, budou zpracovávány následující osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje (jako je jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a poštovní adresa) na vás nebo jiné osoby (např. ředitelé ve vaší společnosti);
 • některé demografické údaje (například občanství, pracovní pozice);
 • poslední záznamy o přihlášení.

C. Následující osobní údaje budou zpracovány, když zákazníci použijí webovou stránku rapid EIDMS:

 • identifikační a kontaktní údaje (jako je jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a poštovní adresa) na vás nebo jiné osoby (např. manažeři ve vaší společnosti);
 • informace o zaměstnání (jako je pracovní pozice, divize a zaměstnavatel);
 • některé demografické údaje, jako je občanství;
 • informace použité k vytvoření vašeho online účtu (například uživatelské jméno, heslo).

D. Následující osobní údaje budou požadovány k vytvoření účtu na naší webové stránce Pracovní příležitosti, k připojení se ke komunitě talentů nebo k vytvoření upozornění na pracovní pozice:

 • identifikační a kontaktní údaje (například jméno, příjmení, e-mailová adresa, země pobytu);
 • informace potřebné k vytvoření vašeho online účtu (například uživatelské jméno, heslo).

Pokud se chcete ucházet o pracovní příležitosti, budete muset předložit další informace specifické pro vaši pracovní pozici, jako je váš životopis nebo C.V., historie zaměstnání, vzdělání, informace o občanství.

E. Následující osobní údaje budou požadovány k vytvoření účtu a přístupu na portál Dodavatele:

 • identifikační a kontaktní údaje (jako je jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa) na vás nebo jiné osoby (např. kontaktní osoba pro prodej, manažeři ve vaší společnosti);
 • informace o zaměstnání (jako je pracovní pozice, divize a zaměstnavatel);
 • informace použité k vytvoření vašeho online účtu (například uživatelské jméno, heslo).

F. Když navštívíte naše webové stránky, obvykle od vás automaticky shromažďujeme některé informace (například vaši IP adresu, stránky doporučení, datum a čas přístupu na stránky a navštívené stránky) automatizovanými prostředky pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, protokol webového serveru, webové majáky. Kromě toho prohlížeč přenáší další údaje o vašich online aktivitách a ukládá je prostřednictvím našeho webového serveru. Patří mezi ně informace o vašich zařízeních, prohlížení, poloze a používání webových stránek třetích stran, které získáváme pomocí souborů cookie. Viz sekce Soubory cookie, analýzy, nástroje pro sledování, moduly plug-in pro sociální sítě, Westinghouse respektuje a chrání soukromí návštěvníků webových stránek Westinghouse. Informace osobní povahy specifické pro návštěvníka se obvykle neshromažďují. Na webu jsou však uvedeny kontaktní údaje a e-mailové adresy, které umožňují komunikaci s návštěvníky. Pokud návštěvník komunikuje s webovými stránkami společnosti Westinghouse prostřednictvím e-mailu, uchovává se záznam o e-mailové adrese a jménu návštěvníka (pokud je uvedeno). Budou také uchovávány informace poskytnuté návštěvníky při vyplňování jakýchkoli online formulářů.

 

2. Soubory cookie, analýzy, nástroje pro sledování, moduly plug-in pro sociální sítě

Při používání našich webových stránek můžeme shromažďovat určité informace automatizovaně pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, protokoly webových serverů, webové majáky a JavaScript.

A. Soubory cookie

Soubory cookie jsou soubory, které webové stránky odesílají do vašeho počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu za účelem jedinečné identifikace vašeho prohlížeče nebo ukládání informací nebo nastavení do vašeho zařízení.

Váš prohlížeč vás může informovat o tom, jak být informován o přijímání určitých typů souborů cookie a jak omezit nebo zakázat určité soubory cookie.

Upozorňujeme však, že bez souborů cookie nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek nebo jiných webových stránek a online služeb. Při zlepšování funkčnosti a uživatelského komfortu našich webových stránek se spoléháme na určité technické soubory cookie.

Pro přístup k našemu portálu Pracovní příležitosti používáme soubory cookie ID relace. Tyto soubory cookie relace se používají k usnadnění navigace v našem portálu Pracovní příležitosti. Platnost souboru cookie ID relace vyprší po zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie odmítnete, můžete i nadále používat některé části našich stránek, ale vaše možnost používat některé oblasti našich stránek, produkty nebo služby může být omezena.

Ve spojení se shromažďováním informací prostřednictvím souborů cookie mohou naše webové servery zaznamenávat informace, jako je typ vašeho zařízení, typ operačního systému, typ prohlížeče, doména a další systémová nastavení, jakož i jazyk, který váš systém používá, zemi a časové pásmo, ve kterém se vaše zařízení nachází. Můžeme také zaznamenávat informace, jako je adresa webové stránky, která vás na webové stránky odkázala, a IP adresa zařízení, které používáte k připojení k našim webovým stránkám. Můžeme také zaznamenávat informace o vaší interakci s webovými stránkami, například o tom, které stránky jste navštívili. Na naše webové stránky můžeme umístit značky zvané „webové majáky“, což jsou malé soubory, které propojují webové stránky s konkrétními webovými servery a jejich soubory cookie.

Na našich webových stránkách můžeme používat webové analytické služby třetích stran, například Google Analytics, Lucky Orange a YouTube.

Tito poskytovatelé služeb nám pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají webové stránky.

Informace shromážděné za tímto účelem (včetně vaší IP adresy a dalších informací shromážděných automatizovanými prostředky) budou zpřístupněny těmto poskytovatelům služeb nebo jimi budou přímo shromažďovány. Při přenosu dat společnosti Google jsme se rozhodli používat anonymizaci IP, což omezuje množství podrobností předávaných službou Google Analytics.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se odhlásit od aktivit těchto poskytovatelů webových analytických služeb třetích stran, klikněte na příslušný odkaz níže:

Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Google Tag Manager (https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/?)

Máte také možnost zabránit shromažďování údajů o vašem používání webových stránek pro službu Google Analytics. Stáhněte si a nainstalujte modul plug-in Google poskytovaný společností Google.

B. Moduly plug-in pro sociální sítě

Obsah našich webových stránek lze sdílet na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter & Co, LinkedIn a YouTube.

Webové stránky používají nástroj pro sdílení. Tento nástroj nezajišťuje přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli, dokud uživatel na jedno z těchto tlačítek aktivně klikne. Pokud je uživatel přihlášen k některé z těchto sociálních sítí, zobrazí se při použití sociálních tlačítek dostupných na webových stránkách okno, ve kterém může uživatel text před odesláním potvrdit.

Poskytovatelé dalších modulů plug-in třetích stran na našich webových stránkách, jako jsou vložená videa a nástroje pro sdílení na sociálních sítích, mohou používat automatizované prostředky ke shromažďování informací o vašem používání webových stránek a vaší interakci s těmito moduly plug-in. Tyto informace podléhají zásadám ochrany osobních údajů nebo upozorněním poskytovatelů modulů plug-in třetích stran a nevztahuje se na ně prohlášení společnosti Westinghouse o ochraně osobních údajů online.

Doporučujeme vám, abyste si přečetli Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejněná na těchto webových stránkách třetích stran (a na všech webových stránkách), které navštívíte.

C. AddThis

Na našich webových stránkách používáme funkce služby pro sdílení obsahu AddThis.com. AddThis poskytuje možnost umožnit uživatelům svých webových stránek sdílet webové stránky, blogy, zprávy, fotografie, videa a další obsah se sociálními sítěmi a dalšími destinacemi prostřednictvím webového modulu plug-in. Nic není sdíleno bez vaší interakce s rozhraním na vybraných stránkách westinghousenuclear.com.

Soubor cookie společnosti AddThis můžete trvale odmítnout stažením a instalací souboru cookie pro odhlášení, který je k dispozici na následujícím odkazu, kde najdete také další informace o shromažďování a používání údajů službou AddThis: https://www.addthis.com/privacy/terms-of-service/

Chcete-li si prohlédnout seznam souborů cookie společnosti Westinghouse a třetích stran používaných na webových stránkách a provést volby týkající se těchto souborů cookie, navštivte prosím naši stránku.

 

3. Jak používáme osobní údaje

Osobní údaje, které získáme, používáme na následujícím právním základě a pro účely uvedené níže.

A. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem plnění našich smluvních závazků vůči vám, a to pro následující účely:

 • abychom zákazníkům umožnili zkontrolovat stav jejich objednávky, ověřit dostupnost produktů;
 • pro usnadnění a urychlení procesu kvalifikace dodavatelů;
 • k vytvoření, správě a komunikaci s vámi ohledně vašeho účtu;

B. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného obchodního zájmu pro následující účely:

 • k poskytování a správa našich produktů a služeb;
 • ke zlepšení a optimalizaci funkčnosti, bezpečnosti a stability vašich uživatelských zkušeností a našich produktů a služeb;
 • ke správě našich webových stránek;
 • ke zpracovávání, vyhodnocování a reagování na vaše požadavky a dotazy;
 • k ochraně bezpečnosti a/nebo integrity našich webových stránek a IT infrastruktury před kybernetickými útoky, špionáží, podvody a jinými nezákonnými aktivitami;
 • abychom pochopili, jak využíváte naše služby, a abychom mohli zlepšovat a dále rozvíjet funkce, výkon a podporu dostupné na našich webových stránkách, což může zahrnovat poskytování anonymních statistických informací o našich návštěvnících;
 • pro ověření vaší totožnosti a pro ochranu před podvody a jinými protiprávními činnostmi, neoprávněnými transakcemi, nároky a jinými závazky a pro řízení rizik a kvality a jejich předcházení;
 • ke sledování a zajištění souladu s platnými zásadami a postupy (včetně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů online a jakýchkoli dalších zásad týkajících se ochrany osobních údajů) a právními požadavky, včetně provádění interních šetření;
 • pro jakákoli sdělení třetím stranám, která jsou vyžadována jako součást procesů hloubkové kontroly v souvislosti s podnikovými/obchodními operacemi, jichž se můžeme účastnit.
 • soubory cookie se používají k analýze používání webových stránek, a tím ke zlepšení nebo optimalizaci webových stránek.

Pokud se při zpracování vašich osobních údajů opíráme o oprávněné zájmy, provedeme nejprve vyvažování mezi důvodem pro zpracování vašich osobních údajů na jedné straně a vašimi právy a svobodami na straně druhé, abychom se ujistili, že je použití oprávněných zájmů vhodné.

C. Pokud jste nám k tomu udělili předchozí souhlas. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • ke kontaktování elektronickými informačními bulletiny a/nebo propagačními e-maily o podobná sdělení týkající se produktů a služeb (včetně možností školení);
 • ke správě žádosti o zaměstnání;
 • k zasílání upozornění na pracovní pozice, oznámení a/nebo informací o pracovních příležitostech nebo aktualizacích komunity talentů;
 • k provádění a usnadňování průzkumů, loterií, soutěží, ohniskových skupin a průzkumů trhu;
 • k registraci a správě účastníků našich vzdělávacích kurzů;
 • k používání souborů cookie, které nejsou nezbytné pro fungování webových stránek, a analytických souborů cookie třetích stran;

Pokud vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, je tento souhlas dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktu s námi.

 

4. Jak sdílíme osobní údaje

Společnost Westinghouse neprodává ani jinak nezveřejňuje osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek, s výjimkou případů popsaných v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů online.

Společnost Westinghouse nesdílí osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek pro marketingové účely. Společnost Westinghouse sdílí vaše osobní údaje způsobem a pro účely popsané níže:

 • Sdílení v rámci společnosti Westinghouse. Vzhledem k tomu, že společnost Westinghouse je globální skupina se sídlem v USA a pobočkami po celém světě, mohou být osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek sdíleny mezi subjekty společnosti Westinghouse za účely popsanými výše v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů online (např. za účelem poskytování a správy produktů a služeb; plnění smluvních závazků; sdělování informací o společnosti Westinghouse; registrace a správy vytvořených účtů nebo podaných žádostí; v rámci pravidelných výkaznických činností; údržby IT systémů; sledování a zajištění souladu s platnými zásadami a postupy a platnými zákony). K osobním údajům bude vždy přistupováno a budou používány na základě zásady „nezbytně nutné“.
 • Sdílení s poskytovateli služeb. Osobní údaje mohou být sdíleny s poskytovateli služeb, které si společnost Westinghouse najala, aby jejím jménem poskytovali služby (například společnosti zajišťující správu a podporu zákazníků, optimalizaci služeb, správu zpravodajů a blogů; poskytovatelé služeb IT infrastruktury; poskytovatelé softwarových služeb nebo společnosti zajišťující analýzu dat). Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni chránit informace, které jim byly poskytnuty, přijetím odpovídajících bezpečnostních opatření, jsou povinni dodržovat pokyny, které jim společnost Westinghouse poskytne, a jsou omezeni v používání nebo zveřejňování těchto informací s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb naším jménem nebo pro splnění zákonných požadavků.
 • Regulační orgány, úřady a další třetí strany. Osobní údaje mohou být předávány regulačním orgánům, soudům a dalším orgánům (např. daňovým orgánům a orgánům činným v trestním řízení), nezávislým externím poradcům (např. auditorům, externím právním poradcům nebo jiným odborným konzultantům), interním týmům pro dodržování předpisů a vyšetřování (včetně externích poradců pověřených prováděním interních vyšetřování), pokud je to nezbytné pro splnění oprávněného právního požadavku, pro zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě, pro určení, výkon nebo obhajobu našich zákonných práv nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření nebo skutečného podvodu či nezákonné činnosti.
 • Kupci aktiv. Vyhrazujeme si právo převést na příslušné třetí strany veškeré osobní údaje, které o vás máme, v případě potenciálního nebo skutečného prodeje nebo převodu celého nebo části našeho podnikání nebo majetku (včetně případu fúze, akvizice, společného podniku, reorganizace, prodeje, zrušení nebo likvidace) nebo jiné obchodní kombinace. V takovém případě budeme od příslušných třetích stran vyžadovat, aby poskytovaly srovnatelnou úroveň ochrany, jakou poskytuje skupina Westinghouse v souvislosti se sdílenými osobními údaji.

 

5. Mezinárodní přenosy údajů

Vzhledem k tomu, že společnost Westinghouse podniká a působí po celém světě, mohou se někteří příjemci, s nimiž můžeme sdílet osobní údaje, nacházet v zemích, které mohou mít jiné zákony o ochraně údajů než země, v níž byly osobní údaje poskytnuty.

Předávání údajů do zemí, jako například do USA, může být chráněno dohodami, jako je štít EU-USA na ochranu soukromí.

Předávání údajů subjektům společnosti Westinghouse bude upraveno příslušnými dohodami uvnitř skupiny, které smluvně zavazují každý subjekt společnosti Westinghouse zajistit, aby se osobním údajům dostalo odpovídající a konzistentní úrovně ochrany bez ohledu na to, kam jsou v rámci společnosti Westinghouse předávány.

Pokud se příjemci nacházejí v jiných zemích bez odpovídající ochrany osobních údajů, společnost Westinghouse přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila odpovídající ochranu předávaných údajů podle platných zákonů o ochraně osobních údajů.

Pokud se nacházíte v Evropské unii a/nebo Evropském hospodářském prostoru (dále jen "EHP"), budeme dodržovat platné právní požadavky, které poskytují odpovídající ochranu při předávání osobních údajů příjemcům v zemích mimo EHP, jako jsou standardní smluvní doložky EU, které Evropská komise vyhodnotila jako poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Pro více informací o vhodných bezpečnostních opatřeních nás neváhejte kontaktovat.

 

6. Uchovávání osobních údajů

V rozsahu povoleném platnými zákony uchováváme osobní údaje, které o vás získáme prostřednictvím webových stránek, dokud (1) jsou potřebné pro účely, pro které jsme je získali, v souladu s ustanoveními tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů online nebo (2) máme jiný zákonný důvod, uvedený v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů online nebo v okamžiku shromažďování, pro uchovávání těchto osobních údajů po dobu, po kterou jsou nezbytné pro splnění původního účelu.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat, takže je již nebude možné s vámi spojit. Vyhrazujeme si právo použít tyto anonymní a deidentifikované údaje k jakémukoli legitimnímu obchodnímu účelu bez dalšího upozornění nebo vašeho souhlasu.

 

7. Zabezpečení osobních údajů

Zavedli jsme vhodná fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo zveřejněním, která zahrnují šifrování dat, pseudoanonymizaci, logické a fyzické omezení a kontrolu přístupu, firewally a systémy obnovy, testování integrity.

Zaměstnanci společnosti Westinghouse jsou pravidelně školeni v oblasti nakládání s osobními údaji a jsou povinni dodržovat mlčenlivost o údajích v souladu s právními požadavky. Omezujeme také přístup k osobním údajům na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, které mají oprávněnou obchodní potřebu takového přístupu, a smluvně vyžadujeme, aby naši dodavatelé třetích stran přijali nezbytná bezpečnostní opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů.

 

8. Jaká práva máte ve vztahu ke svým osobním údajům

V souvislosti se svými osobními údaji máte řadu práv. Ty se mohou v jednotlivých zemích lišit, ale lze je shrnout následujícím způsobem:

 • Právo na přístup: Máte právo si u nás ověřit, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, požádat o přístup k těmto osobním údajům, včetně kategorií zpracovávaných osobních údajů, účelu zpracování a příjemců nebo kategorií příjemců. Pokud chcete požádat o více než jednu kopii, můžeme vám účtovat poplatek.
 • Právo na opravu: Máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut): Máte právo nás požádat o vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly původně shromážděny.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, avšak pokud máme oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely, můžeme vaši žádost přehlasovat.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo předat tyto údaje jinému subjektu.
 • Právo vznést námitku a práva související s automatizovaným rozhodováním: Za určitých okolností máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a může být požadováno, abychom vaše osobní údaje dále nezpracovávali.
 • Právo odvolat váš souhlas: Pokud jste nám udělili souhlas s určitým zpracováním údajů (například pokud jste se přihlásili k odběru našeho zpravodaje nebo k odběru upozornění na pracovní nabídky), máte právo udělený souhlas kdykoli zcela nebo zčásti odvolat.
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi vašeho bydliště, v zemi výkonu práce nebo v zemi údajného porušení. Úplný seznam dozorových orgánů naleznete na adrese: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali a aktualizovali nebo opravili své osobní údaje, pokud se změní nebo pokud jsou osobní údaje, které o vás uchováváme, nepřesné.

Budeme vás kontaktovat, pokud od vás budeme potřebovat další informace, abychom vyhověli vašim požadavkům.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo máte v úmyslu požádat o další informace o tom, jak uplatnit svá práva nebo jak takovou žádost účinně podat, neváhejte nás kontaktovat.

 

9. Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů online

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů online je čas od času revidováno podle potřeby, aby odráželo nejnovější organizační změny ve společnosti Westinghouse, změny v produktech a službách a právní požadavky. Pokud společnost Westinghouse využívá vašeho souhlasu k provádění jakýchkoli činností zpracování, ujistíme se, že si váš souhlas vyžádáme, pokud a kde mohou mít změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů online dopad na příslušné zpracování, a to ještě před provedením změn. Tato verze online Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Westinghouse vstoupí v platnost v září 2019.

 

10. Kdo je odpovědný a jak nás můžete kontaktovat

Správcem údajů odpovědným za zpracování a procesy popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů online je:

Westinghouse Electric Company LLC
Communications Department
1000 Westinghouse Drive
Cranberry Township, Pennsylvania 16066

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro subjekty společnosti Westinghouse v Německu je pan Gary Brown, kterého můžete kontaktovat na adrese:

Gary Brown, Chief Privacy Officer
Legal & Compliance
Westinghouse Electric Company
1000 Westinghouse Drive
Cranberry Township, PA 16066
E-mailová adresa: dataprivacy@westinghouse.com

Chcete-li uplatnit některá svá práva nebo se na něco zeptat ohledně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů online, kontaktujte nás prosím na adrese:

 • E-mailová adresa: dataprivacy@westinghouse.com
 • Telefonní číslo: +1 412-374-5852
 • Poštovní adresa: Ethics and Compliance, Westinghouse, 1000 Westinghouse Drive, Cranberry Township, PA 16066, USA