Inovativní řešení

Společnost Westinghouse vám pomůže zvýšit dostupnost a spolehlivost provozovaných elektráren a zároveň udržet soulad s předpisy, prodloužit životnost elektrárny a snížit náklady na provoz a údržbu.

Naše inženýrské služby zahrnují: provádění kritických analýz elektrárny s využitím nejmodernějších předpisů a analytických metod a komponent, konstrukčních a termohydraulických výpočtů a pravděpodobnostních analýz rizik, řešení požární ochrany, radiační ochrany a životního prostředí. Nabízíme také celou řadu programů týkajících se řízení marží, zvyšování výkonnosti, zjednodušování elektráren, modernizace vybavení elektráren, snižování počtu výjezdů, optimalizace technických specifikací a řízení souladu s předpisy.

Další zdroje je možné nalézt na našich globálních webových stránkách: